Utylizacja dokumentów

Zajmujemy się profesjonalnym niszczeniem dokumentów na przemysłowym sprzęcie niszczącym Firmy HSM DUO SHREDDER5750, w klasie 4+1, gwarantującym 4 stopień tajności, zgodnie z normą DIN 66399.
Na prośbę Zleceniodawcy możemy przekazać pojemniki na dokumenty posiadające zamek. Niszczenie odbywa się na terenie zamkniętym zgodnie z wymogami ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.z 1997r. NR.133,poz.8830)Zlecając nam niszczenie dokumentów klient otrzymuje:
  • Po przekazaniu dokumentów-Protokół Odbioru materiałów do niszczenia
  • Po wykonaniu usługi – fakturę VAT z dołączonym Certyfikatem potwierdzającym niszczenie dokumentów.

Dokumenty transportowane są przystosowanymi do tego samochodami, stale nadzorowanymi przez system GPS. W przypadku dużych odbiorów dodatkowo plombowany jest również samochód. Niszczarka oraz cały teren do niej przyległy są monitorowane 24 godziny na dobę przez system niezależnych kamer. Cały proces niszczenia dokumentów jest nagrywany w czasie rzeczywistym i przechowywany na serwerze firmy.

Wzór certyfikatu:

Na prośbę Zleceniodawcy proces niszczenia dokumentów możemy utrwalić w postaci filmu na nośniku DVD. Oferujemy niszczenie różnego rodzaju nośników informacji, zarówno niszczenie dokumentacji papierowej jak i elektronicznej.

Posiadamy wdrożony zintegrowany system ISO 9001,14001,PN-N18001,27001