W ofercie firmy: odbiór i recykling odpadów, skup papieru i tektury, surowce wtórne, makulatura, niszczenie dokumentów oraz inne usługi.