Jesteśmy wpisani do BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) pod numerem 000042729.

Specyfikacja przyjmowanych odpadów.

L.p. KOD ODPADU RODZAJ ODPADU
1 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
2 03 03 01 Odpady z kory i drewna
3 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
4 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
5 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
6 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
7 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
8 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
9 15 01 03 Opakowania z drewna
10 15 01 04 Opakowania z metali
11 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
12 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
13 15 01 07 Opakowania ze szkła
14 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 16 01 03 Zużyte opony
17 16 01 17 Metale żelazne
18 16 01 18 Metale nieżelazne
19 16 01 19 Tworzywa sztuczne
20 16 01 20 Szkło
21 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
22 16 02 16 Elementy usunięte z urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
23 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
24 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
25 17 01 02 Gruz ceglany
26 17 01 80 Usunięte tynku, tapety, okleiny itp.
27 17 01 81 Odpady z remontów i przebudów dróg
28 17 01 82 Inne niewymienione odpady
29 17 02 01 Drewno
30 17 02 03 Tworzywa sztuczne
31 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
32 17 04 02 Aluminium
33 17 04 03 Ołów
34 17 04 04 Cynk
35 17 04 05 Żelazo i stal
36 17 04 06 Cyna
37 17 04 07 Mieszaniny metali
38 17 04 11 Kable inne niż wymieniono w 17 04 10
39 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
40 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
41 19 04 01 Zeszklone odpady
42 19 10 01 Odpady żelaza i stali
43 19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
44 19 12 01 Papier i tektura
45 19 12 02 Metale żelazne
46 19 12 03 Metale nieżelazne
47 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
48 19 12 05 Szkło
49 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
50 19 12 08 Tekstylia
51 20 01 01 Papier i tektura
52 20 01 02 Szkło
53 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
54 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
55 20 01 39 Tworzywa sztuczne
56 20 01 40 Metale

Zezwolenie na zbieranie odpadów w Łazach.

Zezwolenie na zbieranie odpadów w Bramkach.

Zezwolenie na transport odpadów.